Tổng kết Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Ngày 9/6 tại TP. HCM, Tổng cục năng lượng – Bộ Công thương đã tổ chức hội thảo Tổng kết Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả ( Chương trình VA). Chương trình do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM tư vấn chuyên môn….

Trao giải Cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng lần thứ IX

Ngày 30/9/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Công thương (do Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng – Tổng Cục Năng lượng chủ trì và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tòa nhà hiệu quả năng lượng lần IX…