Tổng kết Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Ngày 9/6 tại TP. HCM, Tổng cục năng lượng – Bộ Công thương đã tổ chức hội thảo Tổng kết Chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả ( Chương trình VA). Chương trình do Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM tư vấn chuyên môn….